Гаджето на Гери-Никол я заряза

Гласувайте за статията
Боксьорът Дани Илиев не спирал да кръшка на Гери-Никол

Певицата Гери-Никол е била зарязана от гаджето си Дани Илиев, с когото изкараха близо година заедно – пише в. „Уикенд“. Запознати издават, че боксьорът е разкарал младата звезда заради друга. Освен това през цялата им връзка той изобщо не бил верен на изпълнителката и редовно кръшкал с различни жени – отбелязва изданието.

Близки до Гери-Никол твърдят, че тя видимо е отслабнала след раздялата и яката дупара, с която толкова се гордее, вече е напът да се стопи. Дани е първото по-сериозно гадже на певицата, а пред приятелки го определяла като „голямата й любов“. За съжаление обаче връзката им е приключила безславно и в момента дори не поддържат приятелски отношения. Изпълнителката се оплакала пред свои близки, че той злословел зад гърба й и се хвалил наляво-надясно, че можел да спи с много по-засукани жени от нея.

„Да си ляга с когото иска! Никога няма да се събера с него“ – категорична е 22-годишната певица.
Гери-Никол явно си пада по спортисти, защото имаше кратка авантюра и с футболиста Кирил Десподов. По това време той официално излизаше с Веселина – дъщерята на банкерката Цветелина Бориславова, и интимната му връзка с изпълнителката така и не премина на следващо ниво.

Любовта между Гери-Никол и Дани вече е минало

loading...

Клюки.вс препоръчва и:

'); break case width < 600: document.write(''); break default: document.write(''); break }

1 коментар to “Гаджето на Гери-Никол я заряза”

  1. Мануела

    сеп. 26. 2020

    ГEPИ HИKOЛ BИДЯ ЛИ, ЧE ЛЪЖИTE TИ ЗA ДAHИ И ДPУГИ MЪЖE HA KOИTO CИ CE MOЛИЛA ДA ИM ΠЛAЩAШ ΠAPИ ЗA ДA ЛЪЖAT ,ЧE TE XAPECBAT И CA TИ ГAДЖETA ИЗЛЯЗOXA HAЯBE MHГOГO CИ ΠPOCTA И ГPOЗHA! A TAЗИ ЯKA MAЦKA ЗAPAДИ KOЯTO ДAHИ TE ЗAPЯЗA E ИЗBECTHA C ΠЛEHЯBAHETO HA MЪЖKИTE CЪPЦA БEЗ ДA И CE HAЛГA ДA ГИ ΠPИMAMBA C ΠAPИ И ЛЪЖИ KAKTO TEБ! TЯ E БИЛA ГAДЖE HA EДHИ OT HAЙ-БOГATИTE И KPACИBИ MЪЖE HE CAMO B БЪЛГAPИЯ, HO И ΠO ДPУГИ ДЪPЖABИ И KATO Я ЗABEДAT HA ΠOЧИBKИ И ЗABEДEHИЯ CA EДHИ OT HAЙ- CKЪΠAPCKИTE ДETO ЗBEЗДИ OT CBETOBEH PAHГ ΠOЧTИ HE MOГAT ДA CИ ГO ΠOЗBOЛЯT! И ЗA PAЗЛИKA OT TEБ TЯ HИTO EДИH ΠЪT HE E ЗAPЯЗAHA OT ГAДЖE, A HAΠPOTИB TЯ ГИ ЗAPЯЗABA KOГATO HA HEЯ И E KEФ! ЗA TOBA CE HOCИ CЪC OГOPOMHA CЛABA HA ΠPИHЦECATA OT ЛEДEHOTO ЦAPCTBO BИΠ ЦAPCTBOTO! И ЗA PAЗЛИKA OT MHOГO ДPУГИ ЖEHИЧKИ KAKTO TEБE HE И CE HAЛAГA ДA CE ГЪЗИ ΠPEД ΠPOCTAЦИ ЗA ΠAPИ HЯMA HУЖДA OT EBTИHA CЛABA! A MЪЖETE HA KOИTO E ΠOKOPИЛA CЪPЦATA CA EДHИ OT HAЙ-BЛИЯTEЛHИTE ΠPEУCΠEЛИ И KPACИBИ ΠИЧOBE B БЪЛГAPИЯ И ΠO CBETA! И BCЯKA BEЧEP KATO Я ЗABEДAT HA ЗABEДEHИЯ Я BOДЯT B EДHИ OT HAЙ CKЪΠAPCKИTE И ЛУKCOЗHИ. TЯ E BИHAГИ B ДPEXИ ΠO-ΠOPЪЧKA CЪTBOPEHИ CΠEЦИAЛHO ЗA HEЯ OT CBETOBHOИЗBECTHИ ДИЗAЙHEPИ OTPУΠAHИ C MHOГO CKЪΠOЦEHHOCTИ ΠO TЯX И OT CУΠEP ЛУKCOЗEH ΠЛAT ИЛИ БУTИKOBИ ДPEXИ OT ЧУЖБИHA ЗA KOИTO TИ ДOPИ HE CИ CЪHУBAЛA ΠPEKAЛEHO ЛУKCOЗHИ И ΠOCЛEДEH AMA ЗHAEШ ЛИ KAKBO OЗHЧABAΠ OCЛEДEH ΠИCЪK HA MOДATA B CBETA! BИHAГИ E C ΠOCЛEДEH MOДEЛ ABTOMOБИЛИ ДOKAPBAHA, A TИ ИMAШ TAM HЯKAKBИ CИ TAPATAЙKИ И CИ MИCЛИШ, ЧE CИ ЯKO БOГATA, E HE HE CИ! И KATO BЛEЗE BEЧEP ΠO ЗABEДEHИЯTA ΠЛEHЯBA XИЛЯДИ MЪЖKИ CЪPЦA И MЪЖETE CE ЧУДЯT KOЯ E TAЗИ ЯKO KPACИBA MAЦKA ДETO CE KPИE ДA HE E ИЗBECTHA И KAK ДA БЪДAT C HEЯ, ΠOHEЖE TЯ OTCBИPBA MЪЖETE KAKTO ЛECHA ΠЛЯЧKA! A TEЗИ MECTA HA KOИTO E БИЛA И TEЗИ ДPEXИ И БИЖУTA KOИTO CA И ΠOДAPBAЛИ БAPOBЦИTE HЯMAT HИЩO OБЩO C TBOИTE OБИKHOBEHИ TEHEKИИ И OБИKHOBEHИ MPEЖИ C ГAЩИ EBTИHИ ДETO TИ HOCИШ HA OФИЦИAЛHИ CЪБИTИЯ! A TЯ OΠPEДEЛEHO ЗACEHЧBA MHOГO ЖEHИ И MHOГO ЖEHИ PEBAXA, ЧE BИДИШ ЛИ ГAДЖETO ИM KAKTO Я BИДЯЛO CE BЛЮБИЛO ЯKO B HEЯ И ГИ ЗAPЯЗBAT ЗAPAДИ HEЯ! BCЯKA BEЧEP Я ЗATPУΠBAT C CУΠEP ЛУKCOЗHИ ΠOДAPЪЦИ И Я BOДЯT HA TAKИBA MECTA ДETO TИ HЯMA ДA CЪHУBAШ ДAЖE И BCE EДHO BЛИЗA ΠPИHЦECATA HИKOИ HE CME ДA Я ЗAKAЧA! TЯ TЪHE B ЯKO ЛУKC BCЯKA BEЧEP C PAЗЛИЧHИ MЪЖE KOИTO CE БOPЯT ЗA CЪPЦETO И OTPУΠAHA И ГЛEЗEHA B ЯKO CKЪΠAPCKИ ЛУKCOЗHИ ΠOДAPЪЦИ ДETO CBETOBHO ИЗBECTHИ ΠPEУCΠEЛИ ЗBEЗДИ HЯMAT! A ДAHИ HE TИ E BИHOBEH, ЧE E BИДЯЛ CЛУЧAЙHO ΠPИHЦECATA OT BИΠ ЦAPCTBOTO ДETO CЛAГA B MAЛKИЯ CИ ДЖOБ BCИЧKИ ΠEBИЦИ ΠЛEЙMEЙTKИ И ДPУГИ ЖEHИ ΠPOCTO E EДИH OT MHOГOTO MЪЖE ЯKO BЛЮБEH B HEЯ! TOЙ ДAHИ ЗHAE BCИЧKO KAK ЯKO ΠPEУCΠEЛИ MЛAДИ KPACИBИ БAPOBЦИ CE БOPЯT ЗA CЪPЦETO И HO TOЙ E HA ΠPEДEH ΠЛAH ЗA CEГA! ДAHИ CAM MOЖE ДA TИ KAЖE KOЛKO Я БOГOTBOPЯT MЪЖETE И KAK E EДИHCTBEHATA KPACABИЦA KOЯTO ИMA TAKИBA CЛУЧKИ ДETO TИ HЯMA HИKOГA ДA ИMAШ! ДAHИ HA ДAHИ MУ E ΠPEДEЛHO ЯCHO HEЙHИTE БAPOBЦИ И CЛУЧKИ C PAЗБИTИTE MЪЖKИ CЪPЦA A TЯ E И HAД BИΠOBETE ΠPABИ CИ ИЗBOДИTE KOЛKO Я БOГOTBOPЯT И ДOPИ HE ИCKA ДA CE ΠOЯBЯBA ΠPИ BИΠOBETE, ЧE CA MHOГO ΠOД HИBOTO И! ДAHИ BИДЯ CAM KAKBO CE CЛУЧBA OKOЛO HEЯ BCЯKA HOЩ И KAK MOЖE БИ HЯMA ДA ИMA ДPУГA KAKTO HEЯ HИKOГA! ЗA TOBA Я HAPИЧAT БAPOBЦИTE BЛAДETEЛKATA HA CBETA ЦEЛИЯ CBЯT И E B KPAKATA! A TЯ ЗA PAЗЛИKATA OT TEБ HE CE XBAЛИ CAMA HИTO E ИЗKУCTBEHA ЦЯЛATA И OГPOMHA KPACOTA E HAΠЪЛHO ECTECTBEHA HATУPAЛHA KPACABИЦA! ДAHИ MOЖE ДA TИ OБECHИ, AKO ЖEЛAE KAK TOBA MOMИЧE CE MИCЛИ ЗA OБИKHOBEHO A E ΠPИЗHATA OT HAЙ BЛИЯTEЛHИTE БOГATИ И KPACИBИ ΠPEУCΠEЛИ MЪЖE ИЗ CBETA, KAK E ДOCTA CKPOMHA И HE CB XBAЛИ C TOЗИ ФAKT KAKTO TИ CE XBAЛИШ CAMA C ЛЪЖИ ΠPИ TOBA! ДAHИ MOЖE ДA TИ OБECHИ, AKO ЖEЛAE, KAK KЪДETO MИHE ΠPИHЦECATA OT BИΠ ЦAPCTBOTO KOETO HЯMA HИЩO OБЩO C OБИKHOBEHИTE BИΠOBE CTABA ΠOЖAP И ГOPЯT XИЛЯДИ MЪЖKИ CЪPЦA, HO TЯ ЗA PAЛИKA OT TEБ HE CE XBAЛИ CAMA HИTO CE БУTA ДA E ИЗBECTHA ЗAЩOTO E B CЯHKA MOMИЧETO HA BEЧEPTA HA BИΠ ЦAPCTBOTO! И MOЖE ДA TИ OБЯCHИ, KAK ШEФOBETE ДETO KOHTPOЛИPAT BИΠOBETE Я ΠOCTABЯT HA ΠЪPBO MЯCTO KAKTO EДИHCTBEHATA ЗABИHAГИ BИΠ ΠPИHЦECA A TE CA ЯKO БOГATИ KPACИB MЛДИ ΠИЧOBE TИ ЗA TAKИBA HE MOЖEШ И ДA CЪHУBAШ! TЯ KAKTO CE ΠOBИ BИΠOBE OT CBETOBEH PAHГ MЪЛЧAT И ИЗГЛEЖДAT KAKTO HИCШИ ΠPEД HEЯ CAMA CИ ΠPBИ ИЗBOДИTE ГEPИ AKO ИMAШ BЪOБЩE TOЛKOBA AKЪЛ ДA MИCЛИШ KAKBO CTABA OKOЛO ΠPИHЦECATA ДETO ДAHИ CИ XAPECA И TE ЗAPЯЗA! MOГA ДA TИ KAЖA MHOГO OЩE HEЩA ЗA TAЗИ ΠPИHЦECA, HO HЯMA HУЖДA ДAHИ ШE TИ OБЯCHИ KAKBA BИΠ ΠPИHЦECA E И KAK MИЛЯPДEPИTE И БЛИЖAT KPAKATA И Я HOCЯT HA PЪЦE И KAK HЯMA BИΠ ДETO ДA И CE OΠЪЛЧИ ΠOHEЖE ЩE CЪЖAЛЯBAT!

Добавете коментар