Слави Трифонов скочи на Огнян Герджиков!(Виж как го захапа)

https://kliuki.ws/zvezdi/slavi-trifonov-skochi-na-ognyan-gerdzhikovvizh-kak-go-zahapa/176771 Kliuki.ws
Слави Трифонов скочи на Огнян Герджиков!(Виж как го захапа)

Слави Трифонов скочи на Герджиков!

Новият политик Слави Трифонов се ядоса след изказването на Огнян Герджиков относно партията му и отвърна публично. Това се случи преди минути, ето какво заяви Дългия: “Позволявам си да коментирам изказване на професор Огнян Герджиков, само защото е бивш председател на Народното събрание и бивш министър-председател. [caption id="attachment_129508" align="alignright" width="300"]Слави Трифонов Слави Трифонов скочи на Герджиков[/caption] Освен това е и преподавател по право в Софийския Университет. И като такъв, би следвало да познава закона по-добре от всички нас. Вчера професор Герджиков заяви: “… зaкoнът нe пoзвoлявa пaртия дa урoнвa дoбрoтo имe и прecтиж нa държaвнocттa. A нaрушeниe нa тoвa изиcквaнe ce cъдържa oщe в имeтo нa caмaтa пaртия “Нямa тaкaвa държaвa”. Малко факти. Първо: Няма закон в България, който да има такъв текст, какъвто импровизирано посочва професорът. Второ: В член 4-ти от Закона за политическите партии пише следното: “Организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави.” Трето: Ето какво пише в Конституцията: Член 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. (2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие. (3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата. Пояснявам за професора – в тези текстове на Конституцията се говори за дейност, а не за име. Четвърто: Единственото място в Закона за политическите партии, където се говори за име, е следният текст: Член 14. (2) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. И пето: В закона за Юридическите лица с нестопанска цел, който е водещият закон по отношение на сдруженията, а партиите също са сдружение по смисъла на закона, пише следното: Чл. 7. (1) Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел. (2) Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Това са фактите. В крайна сметка, твърдението “Няма такава държава” не отговаря на въпроса “каква?” Каква “такава” държава няма? Отговорът на този въпрос оставям на вас. Защото, в крайна сметка, държавата е такава, каквато си я направим”, заяви Слави Трифонов.