Тази новина зарадва студентите

https://kliuki.ws/klyuki/tazi-novina-zaradva-studentite/173166 Kliuki.ws
Тази новина зарадва студентите
Студентите имат повод за радост [caption id="attachment_146097" align="alignnone" width="300"]Добра новина за студентите Добра новина за студентите[/caption] Тази новина определено е повод за радост от страна на студентите. Държавата предлага пълно или частично покриване на таксите на студенти. От това ще могат да се възползват бъдещите висшисти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите, предвижда частично или пълно покриване на таксите. Списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба ще бъде ежегодно обновяван от образователния министър. По предложение на министрите чрез министъра на образованието и науката, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите. Студентите, които отговарят на изискването, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет. Едновременно с това те ще имат и стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по- малко от средната основна заплата в предприятието. Наредбата е част от одобрените промени в Закона за висшето образование. Основната цел на тези промени е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономическия сектор, пише БЛИЦ.